FIX: Panasonic Luftkonditioneringsfel Lösenord 91

Table of Contents

Hoppas att om personen stöter på Panasonic Aircon 91-feldator på din PC, kommer den här guiden troligen att hjälpa dig att lösa problemet.

Letar du efter Panasonic Aircon-felkoder för att felsöka Panasonic Aircon-problem? Felsökningsspråket som visas nedan för Panasonic luftkonditioneringsapparater kommer helt klart att hjälpa dig.

Om den tillhandahållna lösningen inte löser tillståndet kan det indikera specifika problem tillsammans med skador som kräver rutindiagnostik men också felsökning. Men problem med Panasonics felkoder för nästan luftkonditioneringsapparater kräver förmodligen inte en professionell terapi för problem med Panasonics luftkonditioneringsapparater, och lösningar för Panasonics felkryptogram, omnumren nedan kommer att återställa det allmänna attributet.

  1. På fjärrelimineringen, tryck och håll ned Check-ikonen i minst 5 sekunder.
  2. Använd en timer och en fantastisk knapp för att testa. Indikatorn börjar blinka.
  3. Om felsolljuset blinkar i 4 sekunder är det en korrekt Panasonic-felkod när man överväger luftfräscharen.
  4. För att avaktivera diagnostikalternativet, tryck på vår egen â € œ tryck och häng på bockknappen i minst 25 sekunder.
  5. Tryck på valfri återställningstangent för att aktivera valet.

Panasonic Error Code H11 (egen utomhus/intercom)

Hur försöker jag hitta felkoden på min Panasonic luftkonditionering?

Med separat kontroll, håll vanligtvis Dubbla kontroller-knappen i sex sekunder.Klicka och placera timerknappen.Tryck på större delen av skärmomkopplaren för att visa någon typ av felkod samt startindikatorn.Så snart strömindikatorerna och som ett resultat av den extra luftkonditioneringens indikatorer börjar pipa, kommer alla felkoder att visas på displayen.

Under uppstart och pann- och kylprocess är data från huvudutomhusenheten tartan vid överföring av symtom på inomhussystemet, om de verkligen är vanliga. Om du får felriktlinjer h11 från Panasonic inverter luftkonditionering, bör användaren kontrollera om det praktiskt taget är något fel på kabeldragningen. Du kan till och med behöva byta ut den externa PCB:n.

Panasonic-felkod H14 (defekt inomhusluftsensor)

Kan vara resultatet av kontaminering av kontaktytorna, felaktiga eller frånkopplade mottagare. Ta bort anslutningen och återställ den korrekta sonden och skala av kontakterna. Om studs kvarstår, kontakta en professionell angående felsökning eller köp en ny sond.

Panasonic Error Rule H15 (kompressorsensor defekt)

Detta orsakas verkligen av dålig kontakt med golv, dålig kvalitet eller bortkopplade sensorer. Bli av med all smuts var som helst från tändningen och koppla tillbaka avkänningen direkt till kampanjstilsfelet.

Panasonic Error Code H16 (transformatorfel)

Detta kan kännas som orsaken till en extremt låg gasnivå, en felaktig PBC, eller alternativt en felaktig krafttransistormodul. Öka mängden gas till höger för att försöka byta ut många transistormoduler.

Panasonic Error Code H19 (Devotee Engine Locked)

panasonic aircon fellösenord 91

Det här är vanligtvis ett problem som orsakas av ett fel på den centrala PCB:n när man anropar Panasonic H19-felkoden. Redigera denna PBC för att fixa den, eller kontakta en viss felsökare för att avgöra varför enheten är utelåst.

Panasonic Error Code H23 (när den beställs i en rörsensor)

Det mest värdefulla problemet kan vara fjärrsensorer och dessutom smutsiga eller problematiska kontakter. Ta bort en smuts från tändningslåset och koppla till och med tillbaka inbrottslarmet till höger.

Panasonic felkod H24 (problem med temperatursensor i den andra vattenledningen)

Under den initiala uppvärmnings- och kylutvecklingen används vanligtvis den temperatur som avkänns inuti den efterföljande värmeväxlaren för att upptäcka sensorproblem.

Panasonic H25-felmetod (e-ion luftfiltreringsproblem)

Under uppvärmningen visas dessutom nedkylningsprocessen i standby-läge, skrynkelbehandling och vad som ser ut att hållas på nätström.

Panasonic Error Code H27 (naturlig sensorfel)

Allmänna luftproblem som hanteras av hårda eller dåliga kontaktmaterial eller inaktiverade sensorer. Torka bort eventuellt damm som har fallit på objektområdet och anslut alla sensorer igen för att återställa driften.

Panasonic Marknadsförare Error H28 (förutom utomhussensorregel)

Hur fixar jag F95?

Ytligt problem:Vad betyder felprogrammering F95:Byt ut servicekåpan men luftkonditioneringen fungerar precis som ny!Prova att placera mätaren bort som ett resultat av kabelkontakten, det vill säga ett fint lagom motstånd mellan ledningarna.

Detta är ett annat problem som orsakas av oanständig frånkoppling eller dåliga kontakttjänster.xnosity. Lösningen på dessa problem beror på problemet med att ta bort damm bara genom att röra och återansluta sensorn.

Panasonic H30-felsignal (kompressorns utloppstemperatursensor/sensorproblem)

Under drift och igångsättning av uppvärmning och kylning är illamåendet som mäts av yttertemperaturindikatorn på utloppsröret att föredra för att upptäcka optiska problem.

Panasonic-felkod H33 (felaktig kommunikationsdilemmaspänning)

Detta kan sluta bero på felaktig ledning eller ohälsosam spänning. Kontrollera efter korrekta anslutningar och justera dessutom just den spänningen till ett rekommenderat värde.

Panasonic Error H97 (lokomotivmotor med låst likströmslänk)

Panasonic-läget h97 indikerar att det varvtal som detekteras från Hall IC när följarmotorn är igång används när du behöver detektera ojämna fläktmotorer.

Panasonic H99-felregel (fel kylläge)

panasonic aircon fel rabattkod 91

Problem i kylbilens hytt orsakas av ett antal bakomliggande problem, inklusive låg bränslenivå, otvättat filter Vikter och last, låg temperatur i botten eller inuti hätta. Att eliminera alla orsaker kommer att lösa ditt eget problem.

Panasonic Error Code F11 (fyraläges kontrollenhet fel)

  • I värmeläge när din interna rörtemperatur är lägre än 10 ° C
  • I kylläge är den interna rörinställningen alltid 45 ° C

Panasonic Error Code F90 (PPC-fel)

Detta orsakas av defekta kompressorer och växelriktare. Kontrollera arbetet med de två stegen till höger.

Panasonic Error Code F91 (cykelkylningsproblem Körproblem)

Kan vara resultatet av låga gasnivåer eller möjligen barriärer. Kontrollera flödet av vattenluft. Regelbundet underhåll och rengöring skulle sannolikt lösa problemet, annars kan det vara mycket förvirrande och kan kräva uttömmande felsökning.

Panasonic Fellösenord F95 (extern registeröverhettning)

Dessa svårigheter är resultatet av luftkonditioneringsstrukturer, blockeringar, låga gasnivåer, kanske fruktansvärda kondensorspolar. Att lösa irritationen kräver typiskt rengöringsarbete och utmärkt ökning av oljehalten.

Panasonic Felkod F96 (överhettning) omvandlare eller möjligen IPM)

Kan orsakas av besvärliga varma temperaturväxlare samt låg överskottsbelastning av el och gas. Ta bort batteriet och återhämta den perfekta gasladdningen.

Panasonic Error Code F98 (genom Seed Protection)

Kan orsakas av för många viktiga saker eller packning på utomhusenhetens värmeenergiväxlare. Byt växlare och återställ deras underbara gasvärden som ett komplement.

Panasonic Aircon Error Code 91
Kod Bledu Klimatyzacji Panasonic 91
Codigo De Erro 91 Do Ar Condicionado Panasonic
Panasonic Aircon Fehlercode 91
Codice Di Errore Dell Aria Condizionata Panasonic 91
파나소닉 에어콘 오류 코드 91
Panasonic Aire Acondicionado Codigo De Error 91
Kod Oshibki Kondicionera Panasonic 91
Panasonic Airco Foutcode 91
Code D Erreur De Climatisation Panasonic 91

Similar Posts