Hur Hanterar Du Cisco VPN Remote Site Error 412?

 

Här är några enkla strategier som kan hjälpa dig att felsöka Cisco VPN Error 412 Remote Peer. g.Orsak 412: Den externa peeren svarar nu inte längre. Nu vissa fel kan visas för nästan alla grunder för. Inklusive en dedikerad brandvägg på klientsidan som majoriteten av blockerar motsvarande UDP- eller TCP-portar, eller en stor instabil jordanslutning som en storcellsreceptoranslutning.

 

 

g.

Fel “Säker VPN-rapport togs bort lokalt av klienten. Orsak 412: Fjärrstationen kan inte svara ”kan inte längre. Betyder att någons VPN-klientmjukvara har insett att en del av VPN-servertypen inte ger någon extra tid att svara och har tagit bort hyperlänken. Denna fantastiska sak orsakas, lämpligt till exempel, av olika produkter:

Användaren ligger bakom ett enormt program som blockerar UDP 4500/500 och eller ESP.

VPN-köparen använder en TCP -hyperlänk och de flesta är blockerade.

Internetanslutning är inte längre sysselsättning, vissa paket når inte hela VPN-koncentratorn/servern, eller så kan inte alla server-/nabbsvar göras

cisco virtual private network error 412 remote peer

Klient, så klienten tror att webbplatsen inte längre är tillgänglig.

VPN-klienten är placerad i en NAT-apparat och VPN-servern aktiverade NAT-T efter transaktionen. B

I det här fallet kan användaren inte skicka SMS eller ta emot trafik. Han kan

logga in, men kan mycket väl säkert. Efter ett tag raderar din nuvarande klientprogramvara VPN-tunneln.

Orsak 412. Den avlägsna spårstationen svarar inte längre. Betyder att vår programvara VPN-klient fastställde att VPN-servern ofta inte svarade på jästproblemet och avbröt vår anslutning. Detta kan vara allt som IPSEC-trafik som ständigt verkligen blockeras av din uppströms NAT-process, problem eller bara dåligt konfigurerade VPN-inställningar:

När du har kontrollerat att Cisco VPN-klienten är mycket korrekt konfigurerad, finns det en samling ytterligare felsökningssteg du vidtar för att lösa problemen som medger felet.

cisco virtual private network error 412 remote peer

Steg 1. Om den potentiella klientdatorn är ansluten till Internet med indikerar en Wi-Fi-anslutning, försök att ansluta helt enkelt via en Ethernet- eller USB-anslutning . Detta kommer att hjälpa till att eliminera möjligheten att Wi-Fi-anslutningen inte ger dig en korrekt anslutning.
Steg ett par. Inaktivera tillfälligt datortester Ndmauer samt alla VPN-anslutningar. Om felsteg 412 inte längre upprepas, bör slutresultatet av felet vara att det direkt kan lägga till brandväggsundantagsregler för många typiska ESP, 500 portar och 50 000 plugin-program.
Steg 3 – Aktivera eller kanske aktivera NAT-T / TCP-erbjudandet på din gräns och se till att port 10000 definitivt är aktiverad sist datorns brandvägg.
Steg 3 – Uppdatera ForceKeepAlive = 0 1 för att skydda din profil.
Steg par – Om VPN fortsätter att ge fel 412, ändra datorns brandväggsmoduler för att tillåta eller tillåta Kindome 500 och 62515 UDP som krävs för Cisco VPN-klienten. –
Steg Verifiera att Cisco VPN-klienten verkligen skickar datarutor normalt. För att skriva detta, öppna ett funktionellt konsolkommandofönster, möjligen ett trevligt kommandotolksfönster. Skriv sedan in vårt kommandoord “netstat – p internet protocol adress 60”, som används när du irriterar “Enter”-tangenten. På så sätt kan du själv se slutet på vår egen IP och få numret som pekar på paket.

Fel: "Säker VPN-anslutning för klient avslutad i din stad. Orsak 412: Tyst peer inte utmärkt. 'longer betyder programvaran VPNKlienten har känt igen varför VPN servern sänder det inte så fort den kommer till slutet och dessutom kopplas ur. Det finns flera bra syften med detta, till exempel:

  • Användaren står bakom en ny plan som blockerar UDP-portar 4500/500 men/eller ESP.
  • VPN-klienten använder TCP-anslutning väldigt ofta och det mesta av standard TCP-port 10000 är blockerad genom nattprocessen.
  • Internetanslutningen anses vara instabil och vissa paket når knappt VPN eller hubb för varje server, vissa svar från webbservern/hubben når inte sin klient, så programvaran tror att dessa server kommer att vara otillgängliga för ett gäng av tid. mycket tid.
  • VPN-klienten är en NAT-överträdelseenhet och VPN-värdservern har inte aktiverat NAT-T. I en handfull fall kommer användaren inte att kunna skicka eller ta emot webbplatsen till webbplatsen alls. Det kommer att gå att ansluta, men det är att hantera det. Efter en tid tar kundprogramvaran bort VPN-tunneln.
  • Om du använder Wi-Fi, ta en titt på en kabel.
  • Inaktivera din plan och kontrollera sedan den aktuella anslutningen som återkommer för att se om felet kvarstår. Om inte kan du återaktivera planen, lägga till undantagsregler för 400, prt 4500 och ESP till din brandväggsprogramvara.
  • Aktivera NAT-T / TCP när det kommer till din profil (kom ihåg att du har möjlighet att avblockera port 10000 i din körda brandvägg)
  • Ändra din profil som har en redigerare och ändra ForceKeepAlive motsvarar 0 till 1.

 

 

 

 

 

Cisco Vpn Error 412 Remote Peer
시스코 Vpn 오류 412 원격 피어
Erreur Vpn Cisco 412 Pair Distant
Blad Cisco Vpn 412 Zdalny Peer
Oshibka Vpn Cisco 412 Udalennyj Uzel
Cisco Vpn Error 412 Par Remoto
Cisco Vpn Error 412 Externe Peer
Cisco Vpn Fehler 412 Remote Peer
Cisco Vpn Error 412 Peer Remoto
Cisco Vpn Errore 412 Peer Remoto

 

Similar Posts